Obchodné podmienky


Vitajte na našich Podmienkach Predaja a Doručovania.

Tieto Obchodné Podmienky sa týkajú návštevníkov (ďalej len "Zákazníci”) našej stránky produktov (ďalej len "Webová stránka”). Prosím dôsledne si prečítajte tieto Obchodné Podmienky pred prístupom a/alebo objednávaním akýchkoľvek produktov z Webovej stránky. Tieto Obchodné Podmienky sú vám záväzné ak s nimi vyjadríte výslovný súhlas odoslaním objednávky na našej Webovej stránke. 

Tieto Obchodné Podmienky si môžete vytlačiť pre budúce použitie.

Ak máte akékoľvek otázky o tejto Webovej stránke a/alebo týchto Obchodných Podmienkach, prosím kontaktujte našu Zákaznícku Podporu prostredníctvom informácií poskytnutých na príslušnej Kontaktnej stránke. 


І. Produkty a Ceny

Popis hlavných charakteristík a vlastností produktov nájdete na produktovej stránke tejto Webovej stránky.

Ceny produktov uvedené na tejto Webovej stránke sú konečné a vrátane DPH. Ceny produktov môžu byť zmenené bez informovania Zákazníkov pred zadaním objednávky. Zákazníci súhlasia so zaplatením ceny platnej v čase odoslania objednávky. 


ІІ. Objednávky

Objednávku môžete zadať len online a len prostredníctvom Webovej stránky. Pre odoslanie objednávky musíte vyplniť všetky povinné prázdne miesta v objednávkovom formulári označené znakom (*). Webová stránka zhromažďuje nasledovné údaje: Meno a Priezvisko, Telefónne Číslo, Úplná Adresa (Mesto, PSČ, Ulica, a Oblasť) a E-mail. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete tejto Webovej stránke a prostredníctvom ktorých môžete byť identifikovaní sú bezpečne a dôsledne uchovávané a sú spracúvané čestne a v súlade so zákonom v súlade s našimi Zásadami Ochrany Osobných Údajov a Čl. 13/14 Nariadenia (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Táto Webová stránka vynakladá všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu proti neautorizovanému a protizákonnému spracovaniu vašich osobných údajov a šifruje vaše informácie podľa platných noriem.

Po odoslaní objednávky obdržíte automatickú potvrdzujúcu správu na vašu E-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Obdržanie potvrdzujúceho E-mailu znamená, že vaša objednávka bola v našom systéme akceptovaná a je pripravená na doručenie. Prosím odpovedajte na ten E-mail v prípade, že chcete zrušiť svoju objednávku a/alebo ak chcete vykonať akékoľvek zmeny týkajúce sa objednávky a/alebo doručenia. Avšak, bez ohľadu na obdržanie potvrdzujúceho E-mailu a ako súčasť nášho systému prevencie pred podvodmi si vyhradzujeme právo, aby vám naši zástupcovia call centra zavolali po odoslaní objednávky, ak potrebujú niečo objasniť a/alebo získať vaše potvrdenie o doručení a/alebo detaily týkajúce sa doručenia produktov.

Odoslaním objednávky prostredníctvom Webovej stránky a výslovným vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými Podmienkami garantujete, že ste právne spôsobilí vstupovať do záväzných zmlúv. Zákazníci by mali poskytnúť platné telefónne číslo, E-mail a adresu a zaplatiť cenu objednaných produktov pred príchodom kuriéra, aby ich mohli prevziať. Zákazníci by nemali vytvárať falošné objednávky, dávať falošné recenzie na produkty a poskytovať iné nesprávne informácie.


III. Spôsoby platby

Všetky objednávky musia byť zaplatené kuriérovi pri doručení. V súčasnosti neakceptujeme kreditné/debetné karty a/alebo akékoľvek iné spôsoby elektronických platieb. Pokiaľ ide o zhromažďovanie dát, naša Webová stránka nezhromažďuje od Zákazníkov žiadne údaje týkajúce sa platby.


ІV. Doručenie

Objednané produkty sú doručované do 1-3 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak nie je produkt dostupný, musíme vás nato v lehote spomenutej na tejto stránke upozorniť. Nie sme zodpovední za oneskorenia pri objednávkach spôsobené kuriérskou spoločnosťou, vyplnením nesprávnych údajov o doručení (adresa, telefónne číslo) zo strany Zákazníkov, ako aj pôsobením vyššej moci.


V. Používanie Webovej stránky

Musíme striktne dodržiavať Zákon o ochrane osobných údajov ustanovený na ochranu údajov našich Zákazníkov potrebných pre doručenie objednávok na špecifikovanú adresu v priebehu dohodnutej doby. Používame špeciálny šifrovací algoritmus na ochranu poskytovaných osobných údajov. Dáta uchovávame v špeciálnom formáte, ktorý je ako je matematicky dokázané nedešifrovateľný.

Nemôžeme dodať objednané produkty ak sú zadané nesprávne doručovacie údaje ako nesprávna adresa a/alebo telefónne číslo.

Nie sme zodpovední za informácie určené výrobcom produktov.


VI. Záruka

V rámci Záruky môžu Zákazníci využiť ktorúkoľvek z nasledovných možností:

7 Dňová Záruka Chyby-pri-Doručení

Ak vám váš produkt príde poškodený alebo nefunkčný, prosím kontaktujte Zákaznícku Podporu a môžete si nárokovať svoju záruku na nefunkčné, chybné a/alebo poškodené produkty do 7 dní od prevzatia objednávky. Po vrátení produktu na adresu, ktorú vám poskytne Zákaznícka Podpora vám môžeme zadarmo poslať nový produkt.

Aby ste si mohli nárokovať Záruku Chyby-pri-Doručení, musíte urobiť nasledovné:


 • - Kontaktujte našu Zákaznícku Podporu do 7 dní po doručení.

 • - Pošlite zreteľnú fotografiu alebo video poškodeného alebo chybného produktu a prepravného balenia.

 • - Pošlite doklad o platbe /potvrdenku od kuriéra/.

 • - Produkt musí byť vrátený prostredníctvom jedného zo schválených spôsobov dopravy; naša Zákaznícka Podpora vám môže poskytnúť viac podrobností.

 • - Potom čo obdržíme produkt a potvrdíme, že je chybný, pošleme vám nový produkt a náklady na vrátenie produktu vám vyplatíme na základe platného potvrdenia o vrátení. Ak však náš technický tím rozhodne, že produkt nebol chybný pri doručení, nebudeme schopní nahradiť dopravné náklady na vrátenie.


6 mesačná Záruka na Opravu

Zvyčajná záruka na produkty je 6 mesiacov začínajúc dátumom kedy obdržíte produkty, počas ktorej máte právo na bezplatnú opravu. Akékoľvek bezplatné opravy musia byť potvrdené výrobcom.  

Aby Zákazníci spĺňali podmienky 6 mesačnej Záruky na Opravu, musia urobiť nasledovné:


 • - Kontaktovať našu Zákaznícku Podporu do 6 mesiacov po obdržaní produktu.

 • - Produkty nesmú byť viditeľne rozbité, poškodené akoukoľvek externou príčinou, otvorené, upravené, poškriabané, opravované a musia byť vrátené spolu s ich originálnym balením a všetkými komponentmi a príslušenstvom, ktoré boli súčasťou produktu. Ak Zákazník poškodil/zneužil produkt(y), nebude mať nárok na bezplatnú opravu, avšak Zákazníci môžu vrátiť produkt na svoje vlastné náklady a zaplatiť poplatok za jeho opravu. Náklady na dopravu v takom prípade znášajú Zákazníci.

 • - Doklad o platbe /potvrdenka od kuriéra/ musí byť poskytnutá pre platnú reklamáciu.

 • - Produkt musí byť vrátený prostredníctvom jedného zo schválených spôsobov dopravy; naša Zákaznícka Podpora vám môže poskytnúť viac podrobností.

 • - Zákazníci musia zaplatiť dopravné náklady na vrátenie produktu, zatiaľ čo my pokryjeme dopravné náklady na zaslanie opraveného produktu späť Zákazníkovi.

 

Pred využitím akejkoľvek vyššie spomenutej možnosti, prosím použite tipy na odstránenie problémov, ktoré dostanete spolu s Používateľskou Príručkou.


VII. Vrátenie Produktu a Peňazí

Vrátenie produktov je akceptované potom čo nás kontaktujete. Máte 14 dní na rozmyslenie odo dňa prebratia vašej objednávky a na vrátenie produktov s kompletným vrátením peňazí, pri splnení požiadaviek podľa zákona.  

Ak z akéhokoľvek dôvodu nechcete svoj produkt do 14 dní od jeho obdržania, môžete kontaktovať našu Zákaznícku Podporu pre vrátenie produktu a následné vrátenie plnej ceny. Upozorňujeme, že v takýchto prípadoch znáša náklady na odoslanie vráteného produktu Zákazník a nebudú mu preplatené.

Pre nárok na vrátenie produktu a peňazí musia Zákazníci urobiť nasledovné:


 • - Produkty MUSIA byť vrátené v originálnom balení, nepoužívané a neotvorené.

 • - Doklad o platbe /potvrdenka od kuriéra/ musí byť poskytnutá pre platnú reklamáciu.

 • - Produkt musí byť vrátený prostredníctvom jedného zo schválených spôsobov dopravy; naša Zákaznícka Podpora vám môže poskytnúť viac podrobností.

 • - Zákazníci musia zaplatiť dopravné náklady na odoslanie produktov.

 • - Peniaze sú vracané len bezhotovostnými prevodmi. Zákazníci nám musia poslať ich úplné bankové údaje (Mená, Číslo bankového účtu, SWIFT, Názov banky), aby sme mohli realizovať vrátenie peňazí.
 • Peniaze sme povinní vám vrátiť v plnej výške do 14 dní odo dňa, kedy nám boli doručené produkty v ich pôvodnom balení, nepoužité a neotvorené.


VIII. Reklamácie

Táto Webová stránka zoberie akékoľvek spätné väzby veľmi seriózne a snaží sa vyriešiť reklamácie tak rýchlo a efektívne ako je to možné.

V prípade reklamácií týkajúcich sa objednávok odoslaných prostredníctvom Webovej Stránky, prosím napíšte email našej Zákazníckej Podpore prostredníctvom informácií uvedených na príslušnej Kontaktnej stránke. Ak nám chcete pomôcť pri čo najrýchlejšom vybavení vašej reklamácie, prosím podrobne opíšte všetky aspekty reklamácie, číslo vašej objednávky a vaše kontaktné údaje.


IX. Zmeny Obchodných Podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť Obchodné Podmienky, zatiaľ čo všeobecné podmienky, s ktorými klient súhlasí v čase odoslania objednávky zostávajú platné. Prosím sledujte zmeny týchto Obchodných Podmienok.

Webová Stránka môže obsahovať typografické chyby alebo iné chyby, či nepresnosti a nemusí byť kompletná a aktuálna. Preto si vyhradzujeme právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo vynechania a zmeniť alebo aktualizovať informácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo odmietnuť splniť akékoľvek objednávky, ktoré ste odoslali na základe informácií na Webovej Stránke, ktorá môže obsahovať chyby alebo nepresnosti, vrátane chýb, nepresností alebo neaktuálnych informácií týkajúcich sa cien, doručenia, platobných podmienok alebo podmienok vrátenia.